Management a informatika

Bližší informace o studijním oboru Manažerská informatika naleznete na http://www.budking.cz/

Zpracovávám...